Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ...

...ΚΑΙ  WASSILI KANDINSKY
Η έμπνευση μας  από το έργο του διάσημου ζωγράφου,
δημιουργήσαμε τις δικές μας αντιθέσεις  με χριστουγεννιάτικα μοτίβα

W.Kandinsky  πειραματίστηκε με διαφορετικές φόρμες γραφής και σχημάτων
 όπως σ'αυτό το έργο που τιτλοφορείται" Τhirty " είναι χωρισμένο σε 30 τετράγωνα
3 σχόλια: