Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΤΟΠΙΑ
                                       ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
4 σχόλια: