Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Χειμώνας σε πίνακες ζωγραφικής
"Winter is  coming "   KATE CARNEY
Winter Landscape  Vincent  Van Gogh
Landscape in the Snow  VINCENT van GOGH
"Two Digging Peasant-Women on a Snow -Covered Field" (1890 )
 VINCENT VAN GOGH
"Winter(The Vicarage Garden under  Snow" (1885) VINCENT VAN GOGH  


 
Holzsammler im Schnee (1884) VINCENT van GOGH
Miners in the Snow Winter(1882) VINCENT van GOGH
"La Pie "  DE  CLAUDE MONET 1868-1869  ( Μousee d' Orsay Paris )

"La Pie"  de  CLAUDE  MONET...s'est fait croquer
" Train  in the snow "    CLAUDE MONET

"Snow Scene at Argenteul "  CLAUDE MONET
 "Winter  on  the Seine Lavacourt " (1880)  by  CLAUDE  MONET
  " The Road to the Farm of Saint Simeon in Winter" ( 1867)  by   CLAUDE MONET


Red Cape (Madame Monet)1870
CLAUDE MONET

                                "Road to Versailles at Louvesciennes"(The Snow Effect 1869)
                                                     CAMILLE PISSARO
" Wınter Landscape"(1909)    by  VASILI KANDINSKY 
"Garden  under Snow"   PAUL GAUGUIN 
 Winter  Landscape ( 1950)     PABLO PICASSO 
"The Hunters  in the Snow"   PIETER  BRUEGEL 
"New Snow in the Avenue "      EDVARD MUNCH


"Night Snow in Kampara "  UTAGAWA  HIROSHIGE


Winter  Landscape (1930)   KAZIMIR MALEVITCH


"A  Village in Winter " (1930)  MARC   CHAGALL

"Over the  Village"  MARC CHAGALL


"Tres  Riches  Heures du due de Berry"  LIMBOURG BROTHERS
"|Snow  Flurry "|( 1950 )  ALEXANDER CALDER

"Winter Night"  (1971)     RADI    NEDELCHEV

"Winter Village" (1969)      RADI    NEDELCHEN
   
"Winter Day in the City"  (1979) RADI    NEDELCHEN


                       

                       
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου